Gestiune personal si salarizare

GESTIUNE PERSONAL SI SALARIZARE

Salarizarea si managementul resurselor umane sunt componente vitale ale oricărei companii, indiferent de domeniul de activitate sau de mărimea compăniei, necesitând continuu acuratețe, legalitate deplină și siguranță!

Expert Contabil Iași oferă soluții de externalizare totală sau parțială a salarizării și administrării de personal. În funcție de nevoile de business ale companiei dumneavoastră, desfășurăm activități de salarizare precum cele de mai jos, fără a ne limita însă la acestea:
⦁ Preluarea și verificarea datelor primare – modificări de personal și salarii individuale, pontaje (offline sau online), bonusuri, beneficii, concedii de odihnă, concedii medicale, rețineri;
⦁ Calcul salarial și al taxelor angajatorului;
⦁ Generarea statelor de plata, a rapoartelor specifice (borderou rețineri, baze de calcul concedii medicale, borderou concedii medicale, listă impozit pe puncte de lucru, cerere de recuperare de la FNUASS etc.) și a notelor contabile;
⦁ Completarea și transmiterea rapoartelor statistice;
⦁ Pregătirea fișierelor de banca;
⦁ Întocmirea declarației unice 112;
⦁ Managementul tichetelor de masă;
⦁ Generarea fluturașilor de salariu securizati ori accesul online individual și securizat la aceștia, precum și la spațiul personal al salariatului.

Expert Contabil Iași

Expert Contabil Iași, societate membră CECCAR, oferă servicii de contabilitate, consultanță fiscală, administrare de personal, înființare firmă, găzduire sediu social și înregistrare mărci OSIM.